Հաշվետար

Գրանդ Մաստեր

<<Գրանդ Մաստեր>> ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում  իգական սեռի մինչև 35 տարեկան անձանց՝ հաշվետարի թափուր հաստիքը համալրելու համար:

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

  • Միջն. մասնագիտական կրթություն
  • Արագ կողմնորոշում
  • Մաթեմատիկական որոշակի գիտելիքներ
  • Սահմանված ժամկետում հանձնարարություններ կատարելու պատրաստակամություն:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Արտադրամասերի ապրանքանյութական արժեքների մուտքի, ելքի շարժի վերահսկում
  • Ամենօրյա հաշվետվությունների կազմում:

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Ընկերությունն աշխատակիցներին ապահովում է Երևան-Մասիս-Երևան անվճար տրանսպորտով: Ավտոբուսը Երևանից Մասիս հասնում է 15-20 րոպեում:

ԴԻՄԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Աշխատանքի հայտարարությանը կարող եք դիմել՝ սեղմելով <<Դիմել աշխատանքի համար>> կոճակը:

Ուշադրություն. աշխատանքի հայտարարությանը դիմելու համար Դուք պետք է գրանցված լինեք այս կայքում և դիմելու պահին մուտք եղած լինեք կայք:

Հարցազրույցի հրավիրելու որոշումը կախված է դիմորդի վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանելու աստիճանից: