Հավաքարար

Գրանդ Տոբակո

      ՙՙԳրանդ Տոբակո՚՚ ՍՊ Ընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի մինչև 55 տարեկան իգական սեռի անձանց հավաքարարի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:
Աշխատանքը հերթափոխային է:

  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

  • կարգապահություն
  • պատասխանատվության մեծ զգացում
  • թիմում աշխատելու ունակություն
  • սահմանված ժամկետներում աշխատանքների իրականացում

 ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • հանձնարարված աշխատանքների բարեխիղճ կատարում