Բանվոր

Սոֆտեքս

<<ՍՈՖՏԵՔՍ>> ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում մինչև 50 տարեկան անձանց՝ ընկերության արտադրամասում բանվորի թափուր հաստիքը համալրելու համար:

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

  • Միջնակարգ կրթություն
  • Կարգապահություն
  • Պատասխանատվության մեծ զգացում
  • Թիմում աշխատելու ունակություն
  • Սահմանված ժամկետներում աշխատանքների իրականացում:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

  • Թղթի մակուլատուրայի մատակարարում հիդրոաղացին
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Աշխատանքը հերթափոխային գրաֆիկով է

ԴԻՄԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Աշխատանքի հայտարարությանը կարող եք դիմել՝ սեղմելով <<Դիմել աշխատանքի համար>> կոճակը:

Ուշադրություն. աշխատանքի հայտարարությանը դիմելու համար Դուք պետք է գրանցված լինեք այս կայքում և դիմելու պահին մուտք եղած լինեք կայք:

Հարցազրույցի հրավիրելու որոշումը կախված է դիմորդի կողմից վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանելու աստիճանից: