Լաբորանտ

Գրանդ Տոբակո

        ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

  • կարգապահություն
  • պատասխանատվության մեծ զգացում    
  • թիմում աշխատելու ունակություն
  • սահմանված ժամկետներում աշխատանքների իրականացում


        ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  •  ֆիզիկամեխանիկական և քիմիական պարամետրերի լաբորատոր ստուգում և համապատասխան փաստաթղթերի լրացում