Աշխատանքի նկարագիրը

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ անձանց Ընկերության հաշվապահությունում աշխատելու համար:

Ներկայացվող պահանջները

- Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ֆինանսներ, տնտեսագիտություն, հաշվապահություն),
- Հաշվապահական, հարկային օրենքների իմացություն,
- Համակարգչային ծրագրերի իմացություն,
- Հաշվապահական ՀԾ ծրագրի իմացություն,
- Թիմում աշխատելու կարողության,
- Ժամանակի կառավարման հմտություն:


Հիմնական պարտականությունները

- Սկզբնական փաստաթղթերի մուտքագրում, 
- Պահեստների մուտքի և ելքի ձևակերպում,
- Հաշվետվությունների պատրաստում:

ԴԻՄԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Տվյալ հաստիքին դիմելու համար Ձեր անձնական տվյալները կարող եք ուղարկել hr@imt.am էլեկտրոնային հասցեին կամ մոտենալ Ընկերության կադրերի բաժին անձնական քարտ լրացնելու համար:
Անձնական քարտ լրացնելու համար Ձեզ հետ ունեցեք՝
1. Նույնականացման քարտ կամ անձնագիր և սոցիալական քարտ
2. 1 գունավոր լուսանկար /3x4 չափի/:

Կդիտարկվեն և նախնական հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն այն թեկնածուները, որոնց տվյալները կհամապատասխանեն նշված պահանջներին:

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊ ընկերությունը իր աշխատակիցներին առաջարկում է՝
1. Կայուն աշխատանք
2. Կայուն աշխատավարձ
3. Մրցունակ և աճող աշխատավարձային փաթեթ, որը հիմնված է մասնագիտական գիտելիքների, փորձի և աշխատանքի կատարողականի արդյունքների վրա
4. Մասնագիտական աճի և կարիերայի զարգացման հնարավորություններ և այլ առավելություններ: